Flip your mobile to show current slide

Årsstämma 2016

VD Per Strömbergs anförande vid ICA Gruppens årsstämma 2016